Category Archives for Thói quen trì hoãn

Thói quen trì hoãn công việc phá vỡ bằng Phương pháp 5 giây

Thói quen trì hoãn công việc phá vỡ bằng Phương pháp 5 giây Mel Robbins là một diễn giả truyền động lực, huấn luyện viên cuộc sống và là tác giả có sách bán

Xem Thêm

Thói quen trì hoãn : Hiểu và phá vỡ nó

Thói quen trì hoãn : Hiểu và phá vỡ nó Thói quen trì hoãn là một vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến nhiều cá nhân, bất kể tuổi tác, giới tính hay học vấn.

Xem Thêm